Chuyên mục: Câu chuyện nghị lực

Nổi bật
Câu chuyện nghị lực
Tell Your Story

Dự án đường chạy VNU Will Run được thực hiện nhằm gây quỹ học bổng, trao cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.  Các tấm gương nghị lực ấy chính là nhân vật chính của chương trình mà BTC muốn giới thiệu đến