Đại Sứ, Hoạt Động Đồng Hành
Đại Sứ VNU Will 2018 – Tiền Đạo Nguyễn Văn Toàn

 

CHẠY CÙNG VĂN TOÀN! CHẠY CÙNG CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM!

Không chỉ là người sát cánh cùng với đồng đội làm nên những chiến thắng vẻ vang, Văn Toàn còn tham gia những chương trình xã hội ý nghĩa vì cộng đồng và trong đó có đường chạy nghị lực VNU WILL RUN 2018. Bởi Văn Toàn biết rằng: “Con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”, và những kẻ thiếu quyết tâm, thiếu nghị lực, không có sự kiên trì sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu của mình.

Văn Toàn trở thành đại sứ VNU WILL RUN 2018 vì anh muốn đóng góp một phần nào đó cho quỹ học bổng dành cho nhưng tấm gương giàu nghị lực như anh, như Đội tuyển Việt Nam. Tuy học bổng không phải là nhiều, nhưng nó là một món quà tinh thần rất đặc biệt đối với những người nhận được nó. Bởi vì nó giúp họ biết rằng họ không cô độc trên con đường của mình mà vẫn có những người như Văn Toàn, những chương trình ý nghĩa như VNU WILL RUN bên cạnh và cổ vũ cho mỗi bước chân của họ.