Hoạt động
Giới thiệu Doanh nghiệp Đồng hành: Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank)

AN TOÀN TÀI CHÍNH – VẸN TOÀN LÒNG TINThành lập tại Việt Nam từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có hơn 27 năm phát triển vững mạnh với 38chi nhánh khắp cả ba miền Bắc, Trung và Nam.Tiến vào thập kỷ mới, Ngân hàng Shinhan sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, để luônđồng hành cùng