Hoạt động
Họp báo VNU Will Run 2020

💥 Bạn muốn biết thêm những thông tin về Đường chạy Nghị lực VNU Will Run năm nay 💥Bạn muốn giải đáp những thắc mắc của mình về chương trình ‼️ Tất cả những thông tin bạn cần sẽ có tạI chương trình 𝐇𝐎̣𝐏 𝐁𝐀́𝐎 𝐕𝐍𝐔 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐑𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟎 sắp đến. — THÔNG TIN BUỔI HỌP BÁO ✅ Thời gian: 08:30 ngày 13/11/2020