Hoạt động
Giới thiệu Doanh nghiệp Đồng hành: Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank)

AN TOÀN TÀI CHÍNH – VẸN TOÀN LÒNG TIN
Thành lập tại Việt Nam từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có hơn 27 năm phát triển vững mạnh với 38
chi nhánh khắp cả ba miền Bắc, Trung và Nam.
Tiến vào thập kỷ mới, Ngân hàng Shinhan sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa, để luôn
đồng hành cùng khách hàng thực hiện những giấc mơ lớn.
An toàn tài chính – Vẹn toàn lòng tin.

Đồng hành cùng Đường chạy Nghị lực – VNU WILL RUN 2020, ngân hàng Shinhan Bank đã tài trợ 06 xuất học bổng WILL FOUNDATION (trị giá 5,000,00đ/suất) cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên, sinh viên có hoàn cảnh có khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

FINANCIAL SAFETY – COMPLETE TRUST
Shinhan Bank was established in Vietnam in 1993 and made strong movements after over 27 years of
development with 38 branches and transaction offices along the country, from the North to the Central
and the South.
Entering a new decade, Shinhan Bank will have outstanding development movements with the
commitment to accompany customers to make big dreams come true!
Financial safety – Complete trust.